​นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นราธิวาส

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (15 มีนาคม 2566) เวลา 13.29 น. ณ วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ สักการะพระพทุธทักษิณมิ่งมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประธานพร สร้างตามแบบพุทธศิลป์สกุลช่างอินเดียใต้ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 และพื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้

พร้อมกราบนมัสการพระเทพศีลวิสทุธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 โอกาสนี้ พระเทพศีลวิสุทธิ์กล่าวให้พรนายกรัฐมนตรี ขอให้โชคดี เดินทางปลอดภัย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี บริหารประเทศเพื่อประชาชนอีกครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำอวยพร พร้อมรับปากจะดูแลประชาชน และบริหารประเทศให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการพัฒนา มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว และการลงทุน เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสงบสุข ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดการเดินทางมาในพื้นที่และการลงทุนต่อไป
เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดแพขนานยนต์ ณ ด่านศุลกากรตากใบ
 

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar