นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” และชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมมวยไทย นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและคณะเยาวชน เข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย ปี พ.ศ. 2566 โดยนายกรัฐมนตรี ชมการแสดงคีตะมวยไทย โดยเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดขอนแก่น และการสาธิตการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนักมวยอาชีพจากไทยไฟต์ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ถวายมาลัยดอกไม้สักการะพระเจ้าเสือและรับมงคลมวย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณงามความดีและเป็นของที่ระลึกที่ครูมวยมอบให้แก่ศิษย์ พร้อมชมการสาธิตอุปกรณ์การบวงสรวงและไหว้ครูมวยไทย

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมคณะผู้จัดงานพร้อมขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันสืบสานศิลปะการต่อสู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ขอให้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงและร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด soft power อันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ณ Event Hall 100–102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

และกิจกรรมสุดท้าย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และประธานกรรมการจัดจำหน่ายดอกไม้ฯ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้)

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230131112841053


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ