รมว.ทส. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน พุ่งเป้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม

วันที่ 16 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 


โดยที่ประชุมมีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/143777


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar