มหาดไทย ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมเข้มมาตรการป้องโควิด-19

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ว่า ปีนี้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลง 5% ใช้การรณรงค์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานเข้มเน้นทั้งมาตรการ 5 ด้านเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านช่วยเหลือภายหลังเกิดภัย พร้อมเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะช่วง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2564 ซึ่งการจะทำให้เดินทางสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งประชาชนเองต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง เมื่อออกสู่ถนนแล้วขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะข้อมูลที่ผ่านมาพบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อันดับ 1 คือ ขับรถเร็วกว่ากำหนด รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ ตามมาด้วยไม่ใส่หมวกกันน๊อค และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างไรก็ตาม สงกรานต์ปีนี้ จะให้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากขึ้น เพราะถนนในประเทศไทยมีกว่า 400,000 กิโลเมตร จำนวนนี้กว่า 300,000 กิโลเมตร  อยู่ในการดูแลของ อปท. อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกือบ 70% จึงอยู่ในถนนที่ อปท. ดูแล 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408093728425คะแนนโหวต :