กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าขยายบริการด้านกงสุลอย่างต่อเนื่อง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมงานบริการประชาชนของกรมการกงสุล พร้อมร่วมทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเป็นบริการใหม่ของกรมการกงสุล ที่เริ่มบริการมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 และตรวจเยี่ยมการจัดทำหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ 

ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีประชาชน เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง อายุไม่เกิน 10 ปี ประมาณ 20,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนผู้ที่มาทำหนังสือเดินทางทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการทำหนังสือเดินทางผ่านตู้คีออส ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง MBK และมีแผนจะเปิดใช้อีก 19 เครื่องภายในปีนี้

ส่วนในต่างประเทศ เริ่มให้บริการตรวจลงตรา E-VISA ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันขยายการให้บริการไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก รวม 15 แห่ง และภายในครึ่งปีนี้ มีแผนขยายไปยังประเทศเกาหลีใต้   แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรืออียู ต่อไป

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408105832467คะแนนโหวต :