ฉีดแล้วนะ‼ วัคซีนเข็มที่ 2 พ่อค้า แม่ค้าตลาดบางแค

.

📣📣 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน โควิด–19 เข็มที่สองแก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตบางแค

🔴🔴 เมื่อวันที่ 17–22 มี.ค. 64 กทม.จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด–19 เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าใน 6 ตลาดย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค และตลาดภาสม ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ และวัดนิมมานรดี จำนวน 6,824 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกต้องมารับวัคซีนเข็มที่สองภายใน 2–4 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จึงกำหนดให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่ 17–22 มี.ค. 64 มารับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 7–12 เม.ย. 64 เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 ครบสองเข็มแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ของประเทศไทย

💢💢 กทม. กำหนดให้วัคซีนแก่ผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 705 โดส ส่วนที่เหลือจะทยอยให้วัคซีนเข็มที่สองให้ครบทุกรายต่อไป โดยผู้ที่จะมารับวัคซีนเข็มที่สองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบนัดการรับวัคซีนเข็มที่สองมาแสดงตน เมื่อรับวัคซีนเข็มที่สองเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักเพื่อสังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที หากไม่มีอาการรุนแรงก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้

💥💥 อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว แต่ประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาท ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด–19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือที่ชุมนุมคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :