กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำทีมงานสถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำการพัฒนาอาชีพชุมชนเขื่อนสิรินธร

นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ ๑๐ ทำการแทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อน

 สิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับทีมงานถ่ายทำรายการสารคดี ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี (สทท.ช่อง 11 NBTจังหวัดอุบลราชธานี) ลงพื้นที่ถ่ายทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" ดังนี้.-

        1. รายการ "วิถีไทย" ถ่ายทำวิถีชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำไซดักกุ้ง บ้านคำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร โดยมีนายคำหล้า แนนเคน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและถ่ายทำสารคดีฯ

        2. รายการ "แล้งนี้ต้องรอด.." ถ่ายทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร โดยมีนางมาลี นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญ/ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้ข้อมูล แนะนำถ่ายทำสารคดี

        3. รายการ "เมืองไทยดี้ดี" ถ่ายทำสารคดีเศรษฐกิจพอเพียง ของนางอรุณรัตน์ จำปาเทศ "หมอลำทำเกษตร" จัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสานชีววิถื บ้านนาเจริญใน ต.คันไร่ อ.สิรินธร ได้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

        ทั้งนี้ นายอาทิตย์ พรคุณา ได้ให้สัมภาษณ์แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนต่อยอดพัฒนาอาชีพชุมชน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ของ กฟผ. ให้เกิดความสำเร็จ มั่นคง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ต่อไป

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016115445427คะแนนโหวต :