นายกรัฐมนตรียืนยันคนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วถึงและเพียงพอ

นายกรัฐมนตรียืนยันคนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมทยอยฉีดวัคซีนตามลำดับ เริ่มจากกลุ่มจำเป็นเร่งด่วน

วันนี้ (12 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย ความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดทำแผนงานสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน แผนการกระจายวัคซีน การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ โดยวัคซีนโควิด-19 จะต้องทั่วถึงและเพียงพอ ยืนยันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการทยอยฉีดวัคซีนตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้จากต่างประเทศ แต่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังกำชับให้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อยด้วย
 
นายกรัฐมนตรียังขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ เช่น ลดการเดินทาง สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและสามารถควบคุมได้ สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติ อาทิ ลิ้นไม่รับรู้รส จมูกไม่ได้กลิ่น ขอให้เข้าพบแพทย์และอย่าปกปิดข้อมูล  นายกรัฐมนตรียังฝากประชาชนละเว้นไปสถานที่อโคจร สถานที่มั่วสุม หรือรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อไม่เสี่ยงรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19  นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลพร้อมดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักและผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามา แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ

..........................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :