ก.อุตฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เตรียมแพคเป็น “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเตรียมแพคเป็น “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นถุงยังชีพจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ที่รวมใจส่งมอบรอยยิ้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบาก ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันฯ นำโดย นายอาทิตย์ องคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายสถิตย์ จันทะลุน รักษาการหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สถาบันไทย-เยอรมัน โดยมีนายศิรัส โชติเวทธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมมอบสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
รายการยอดนิยม