สธ.เข้มคัดกรอง ติดตาม และแยกผู้ติดเชื้อจากชุมชนในพื้นที่กทม.

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม. เข้มคัดกรอง ค้นหาเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ แยกผู้ติดเชื้อจากชุมชน นำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนพระเจน ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนเคหะบ่อนไก่เขตปทุมวันพบผู้ไม่ติดเชื้อถึงร้อยละ 99 เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต

           บ่ายวันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอก เมษายน 2564 จำนวน 2,112 ราย จากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 1,955 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 152 ราย จากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,886 ราย หายป่วยสะสม 16,934 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 30,222 ราย อาการหนัก 1,042 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 343 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 7 ราย อายุระหว่าง 50-86 ปี อยู่ใน กทม. 4 ราย นนทบุรี สุโขทัย จังหวัดละ 2 ราย ปทุมธานี ระยอง ยะลา อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม นครปฐม จังหวัดละ 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงการติด เชื้อยังคงมาจากการสัมผัสในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้า เดินทางและอาศัยในพื้นที่เสี่ยง สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,573,075 โดส แบ่งเป็นรับวัคซีนเข็มแรก 1,150,564 ราย และครบ 2 เข็ม 422,511 ราย โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 74,458 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 44,493 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 29,965 ราย

           นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมประเทศในขณะนี้ พบว่าพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถควบคุมได้ค่อนข้างดี ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามการแพร่กระจายสู่ครอบครัว เพื่อน และที่ทำงาน ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ ร่วมกับกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คัดกรอง ค้นหาเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ  แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด ข้อสังเกตพบว่าใน 6 ชุมชนอัตราการ ติดเชื้อไม่สูงมากนัก ขณะเดียวกันมีผู้ไม่ติดเชื้อในชุมชนมากถึงร้อยละ 99 จึงเร่งดำเนินการ เพื่อจำกัด พื้นที่และวงจรการระบาด โดยการเร่งฉีดวัคซีน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ลดการป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต

           สำหรับการค้นหาเชิงรุกที่ชุมชนแออัดในเขตปทุมวัน พบผู้ติดเชื้อในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่พบ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.53 ชุมชนเคหะบ่อนไก่ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 เป็นต้น ชุมชนโปโล 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.67 ชุมชนพระเจน8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.32  ชุมชนกุหลาบแดง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11 ชุมชนร่วมฤดี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13
ที่มา : 

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :