ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี ยกระดับวิถีตลาดน้ำไทย สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนงานปี 2566 ว่าได้มอบนโยบายปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เรียกรับของตอบแทน หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีค่านิยมเรื่องสุจริตต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังขับเคลื่อนเปิดการท่องเที่ยวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถีที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 20 ชุมชนสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนชุมชนเก็บตัวเลขเศรษฐกิจ ความยั่งยืนเชิงคุณภาพ รวมถึงดำเนินโครงการตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับตลาดน้ำของไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศสำรวจของที่ระลึก ของฝากประจำจังหวัด พร้อมสถานที่จัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เลือกซื้อผ่านทางออนไลน์อีกด้วย

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130144542767


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar