ใช้หลอดไฟ LED เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้หลอดไฟ LED เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. อายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง

2. ไม่มีสารปรอทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ไม่มีรังสี UV

4. ปล่อยความร้อนตํ่า

5. ใช้พลังงานตํ่า กินไฟน้อย

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar