ร้อนนี้ดูแลแอร์อย่างไร? ให้ประหยัดไฟ

ร้อนนี้ดูแลแอร์อย่างไร? ให้ประหยัดไฟ

1. หมั่นล้างแอร์อย่างสมํ่าเสมอ

2. ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 26°C

3. ติดตั้งแอร์และคอมเพรสเซอร์ในที่ที่เหมาะสม

4. หลีกเลี่ยงการใช้แอร์ในที่เปิด

ที่มา : กระทรวงพลังงาน


image รูปภาพ
ร้อนนี้ดูแลแอร์อย่างไร? ให้ประหยัดไฟ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar