เปลี่ยนออฟฟิศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ลดการใช้ภาชนะพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ภาชนะใช้ซํ้าได้

2. ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

3. ตกแต่งต้นไม้ในออฟฟิศจะทำให้อากาศสดชื่น

4. รีไซเคิลทุกอย่างที่ทำได้ เช่น แยกขยะก่อนทิ้งใช้กระดาษรีไซเคิล

5. ลดการใช้พลังงานใช้บันไดแทนลิฟต์หากขึ้นลงบันได 1 ชั้น


image รูปภาพ
เปลี่ยนออฟฟิศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar