เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"

สมัครเข้ารับการบำบัด ไม่เสยประวัติ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด "เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย"

ติดยารักษาได้ | ใช้ชีวิตปกติ

  • ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
  • บำบัดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
  • ไม่เสียประวัติไม่ลงบันทึกอาชญากรรม
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติด"เป็นคนใหม่"

  • ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขา
  • พูดคุย ให้บ่อยขึ้น
  • อ้อยกอด สัมผัสทางกาย
  • เปิดใจคุย ไม่ควรตำหนิ
  • พาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาให้ถูกวิธี

ทุกคนควร "เข้าใจ" และ "ให้โอกาส" ช่วยเหลือผู้พลาดยาเสพติด ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

สายด่วนบำบัดยาเสพติด โทร : 1165

สายด่วน ป.ป.ส. โทร : 1386

แหล่งที่มา : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม


image รูปภาพ
เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar