การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล !!! ไปพักฟื้นที่บ้าน

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล !!! ไปพักฟื้นที่บ้านคะแนนโหวต :