ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์เสมือนจริง" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ชมการแสดงวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านทั่วภูมิภาค ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ไทย (CPOT) เรียนรู้สาธิตอาหารไทยพื้นบ้าน เปิดบันทึกภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ 
ได้ที่ www.ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com


image วิดีโอ
รัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน
รัชกาลที่2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย งามศิลป์งามวรรณกรรม
รัชกาลที่3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เลิศล้ำเศรษฐกิจ
รัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ
รัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรืองวัฒนะสู่สากล
รัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มากล้นการศึกษา
รัชกาลที่7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณค่าประชาธิปไตย
รัชกาลที่8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล หลอมรวมใจสามัคคี
รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบารมีสถิตใจ
รัชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน


คะแนนโหวต :