ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีการไม่ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ประปาให้แก่ผู้ร้องเรียน

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีการไม่ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ประปาให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งชำระค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปาแล้ว

#ผู้ตรวจการแก้ปัญหา


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar