การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19

ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติการแพร่ระบาดและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่ประกอบไปด้วย ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ ธุรกิจพลังงานและฐานชีวภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างยั่งยืน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar