ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามการทำงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อปรับการทำงานให้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :