จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและถวายพระราชกุศล ตลอดเดือนตุลาคม

---------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/prdofficial/photos/a.1036269233052093/3749085118437144/
https://www.facebook.com/forking9/photos/a.1256911604429389/3335117959942066/คะแนนโหวต :