นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

บ่ายวันนี้ (16 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.เเม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่  เพื่อพบปะกับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยได้ร่วมพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญหลักๆ คือ การขยายเวลาให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานเชียงใหม่และการเสนอสร้างสนามบินแห่งที่ 2 , การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ , การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว , การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร , การพัฒนาสู่เมืองสุขภาพ (Weltness) , ระบบโครงข่ายขนส่งคมนาคม , สังคม , การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยืนยัน พร้อมที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน

********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 กันยายน 2566


image รูปภาพ
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar