ภารกิจที่เชียงรายวันนี้ ด่านพรมแดนแม่สาย จุดการค้าสำคัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทย

ภารกิจที่เชียงรายวันนี้ ด่านพรมแดนแม่สาย จุดการค้าสำคัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทย สรุปแนวทางและปัญหาได้หลายข้อ เชียงรายเป็นหน้าด่าน เป็นประตูการค้าของ 3 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว และจีน การลงทุนด้าน infrastructure เช่น highway เชียงใหม่-เชียงราย หรือสะพานข้ามโขงสำคัญมากและต้องคุ้มค่า และการส่งเสริมเชิงรุกทางด้านการค้าและการลงทุน ต้องพึ่งกลไกทางด้านการเจรจาระหว่างประเทศ เรื่องฝุ่นที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ และสุดท้าย ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ต้องเร่งแก้ไขตั้งแต่สารตั้งต้น แหล่งผลิต การลำเลียงสินค้า ต้องกวาดล้างให้เข้มข้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar