นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

วันนี้ (5 กันยายน 2566) เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ได้เดินทางมายังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพเดี่ยวในชุดปกติขาว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในเวลา 14.00 น.

--------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/71947


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar