ชลประทานลำปาง เผยสถานการณ์น้ำในอ่าง 136 แห่ง เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

โครงการชลประทานลำปาง เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งหมด 136 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 487.948 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 288.523 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59.13ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 257.424 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52.76 ของความจุรวมกันทั้งหมด

เขื่อนกิ่วลมมีความจุระดับเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 64.572 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60.79 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 60.572 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.03

เขื่อนกิ่วคอหมา มีความจุระดับเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 83.756 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49.18 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 77.756 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.66

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 30 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 152.624 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 101.498 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.50 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 87.448 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.25

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 54 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 33.725 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 22.876 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 18.843 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.87 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ถ่ายโอนให้ อปท.) 50 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 25.091 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 15.820 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.05 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 12.883 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51.34

สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีการติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และโครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมและได้ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ 42 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 3 คัน รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 4 คัน รถบรรทุกเทท้าย 10 คัน และรถขุด 4 คัน โดยผู้ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือทางสายด่วนชลประทาน หมายเลข 1460

แหล่งที่มา ชลประทานลำปาง เผยสถานการณ์น้ำในอ่าง 136 แห่ง ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar