สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง “PIM to Young School” ตอน “Zero Waste” ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา พร้อมด้วย นางสาววรรณวิภา ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย นายกฤษฎาพล โพธิ์นาค ผู้บริหารกลุ่มงาน งานกิจกรรมจิตอาสา CSR สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง “PIM to Young School” ครั้งที่ 4 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ตอน “Zero Waste” ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังนักเรียนลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา และชุมชนตำบลท่าอิฐ ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Zero Waste แนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์ หรือลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แทนที่จะกำจัดปัญหาขยะที่ปลายทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ของการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมและพร้อมช่วยโลกอย่างเต็มที่ เมื่อขยะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปริมาณขยะที่กำจัดได้กลับสวนทางกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นถุง หลอด หรือ โฟม ล้วนแต่เป็นขยะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น คงจะดีไม่น้อยถ้าเราหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิด โดยการเลือกที่จะไม่รับถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน เปลี่ยนจากการใช้หลอดพลาสติกเป็นหลอดกระดาษหรือหลอดสแตนเลส เท่านี้ปัญหาขยะล้นเมือง คงไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ช่วยเปลี่ยนกันทีละนิดก็สามารถลดจำนวนปริมาณขยะลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ

แหล่งที่มา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง “PIM to Young ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar