จ.มุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 18 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) แจ้งว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 18 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

การตรวจสอบจุดความร้อน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ไม่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่

สำหรับจำนวนจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดความร้อน จำนวน 6 จุด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดความร้อน จำนวน 85 จุด และจากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่

 

แหล่งที่มา จ.มุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 18 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar