ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัส พร้อมตัดทุเรียนลูกแรก ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบัวเชดเมืองผลไม้

นายสมจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และข้อแนะนำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอบัวเชด นายบรรจง เลาหพงษ์ นายก อบต.จรัส นายชนะชล มูลจันทร์ ประธาน กก.ตร.สภ.บัวเชด นางจริยา ดีเสมอ เกษตรอำเภอบัวเชด พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัส ให้การต้อนรับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงเกษตรกร นายยุทธศักดิ์ ดวงอินทร์ สวนลำไยของนายนิวัตร พลเยี่ยม (สวนลำไยลงวัตร) จากนั้นได้ลงเรือลองชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำทำนบ ไปยังสวนทุเรียนของนายเล็ก อักษร (สวยทุเรียนนายเล็ก) บ้านโอทะลันพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรัส ร่วมกิจกรรม ตัดทุเรียนลูกแรก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ของอำเภอบัวเชด โดยเฉพาะสวนทุเรียน สวนลำไย และผลไม้อื่นๆ ที่กำลังออกผลผลิตในห้วงเวลานี้

นางจริยา ดีเสมอ เกษตรอำเภอบัวเชด กล่าวว่า ในปี 2565 อำเภอบัวเชดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 91 ราย พื้นที่ปลูก 436.75 ไร่ จำนวน 10,919 ต้น ให้ผลผลิต 9,615 ลูก ส่วนในปีนี้ 2566 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 116 ราย พื้นที่ปลูก 515 ไร่ จำนวน 12,000 ต้น (รวมต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต) คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 10,000 ลูก และอาจน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระยะติดดอกปีนี้ มีสภาพอากาศที่แปรปรวน

สำหรับสวนทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิตตอนนี้ อาทิ สวนนิตยา มีจำนวน 700-900 ลูก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2566 สวนนายเล็ก มี 700-800 ลูก ผลผลิต 2 ช่วง คือวันที่ 22-25 พฤษภาคม และ 10-15 กรกฎาคม สวนช่างศักดิ์ 200-300 ลูก จะเก็บได้ 15 กรกฎาคม และสวนลุงเสมียน 500-600 ลูก เก็บได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230524093311083


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar