กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บูรณาการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติ ปภ. ระดับอำเภอ ในพื้นที่ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ

พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนฯ ร่วมบูรณาการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ (อ.แม่ทะ) ตามแผนงาน/โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นำโดย ร.ต.อ.กษิดิส แสนสุวรรณ์ นายก อบต.ดอนไฟ พร้อมด้วย ส.อ.กรีชา พงษ์จักร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอนไฟ

การอบรมมีผู้เข้ารับฝึกทดสอบแผน ประกอบด้วย ปภ.อบต.ดอยไฟ, สมาชิก อปพร., สมาชิก ทสปช., ผู้นำชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการบรรยายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นและสาธิตการฝึกซักซ้อมแผนการปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนไฟ จำนวน 60 คน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง และ อ.แม่ทะ ร่วมฝึกและให้คำแนะนำในการฝึกทดสอบแผนฯ

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230524091649074


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar