อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol) พร้อมประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกคนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol) บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จุดพิกัดเริ่มต้น SP E 0538392 N 0820347 พิกัดสุดท้าย EP E 0540648 N 0821161 ผลการลาดตระเวนไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจุดสกัดทุ่งต้นตอ ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol) บริเวณท้องที่บ้าน (ทุ่งต้นตอ)(ควนน้ำซับ) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จุดพิกัดเริ่มต้น SP E 0542749 N 0821775 พิกัดสุดท้าย EP E 0538413 N 0819387 ผลการลาดตระเวนตลอดเส้นทางลาดตระเวนไม่พบการกระทำความผิด

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกคนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนข้างเคียง บอกกล่าวแก่ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกิน และกำลังรอพิจารณาสิทธิทำกินใน อช.จม และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า

แหล่งที่มา 

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar