ไทยและภาคเอกชนญี่ปุ่น ร่วมหารือขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หารือร่วมกับนายซูซูกิ โยชิฮิสะ (SUZUKI Yoshihisa) และ ดร.ซูซูกิ จุน (SUZUKI Jun) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น–ไทย ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) ในเรื่องยุทธศาสตร์การค้าและนโยบายขยายการลงทุนของไทย ซึ่งได้มีการหารือในความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชนของ 2 ฝ่าย

สำหรับระดับทวิภาคี มีกรอบ JTEPA (ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์ในการลดภาษี เปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนระหว่างกัน ส่วนในระดับพหุภาคี ไทยกับญี่ปุ่น เป็นสมาชิก RCEP และกำลังเดินหน้าขับเคลื่อน RCEP ร่วมกันให้ได้รับประโยชน์ทางการค้าการลงทุนสูงสุด รวมทั้งมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก และเอเปคที่เป็นสมาชิกร่วมกัน โอกาสนี้ ได้เชิญญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มด้วย ซึ่งไทยมีความพร้อมทั้ง EEC และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ญี่ปุ่นสามารถเลือกลงทุนในไทยได้โดยสิทธิพิเศษจาก BOI

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมองว่าไทยมีศักยภาพ ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญทางการผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตให้กับญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ทั้งอาหาร อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งญี่ปุ่นนำเข้าไก่จากไทยเป็นอันดับ 1 ปีละกว่าสามแสนตัน รวมทั้งวัตถุดิบชีวภาพ เพื่อผลิตเป็นพลังงานในญี่ปุ่น โดยหลังจากนี้ ญี่ปุ่นจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ของไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอกชนไทยกับญี่ปุ่นต่อไป

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230315104058177


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar