คนไทยเดินทางเข้าประเทศต้องทำอย่างไร หลัง โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ?

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางภาครัฐได้ออกมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกัน “เชื้อไวรัสโควิด-19” เช่น การลงทะเบียน Thailand Pass, แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/ATK, กักตัว แต่หลังจากที่ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ( 1 ก.ค. 2565 ) ทำให้มีการปรับลดมาตรการต่าง ๆ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งคนไทยและคนต่างชาติไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบและผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน
(3) วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ
● ภาษาอังกฤษ : https://fukuoka.thaiembassy.org/en/page/visa 
● ภาษาญี่ปุ่น : https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/page/visa-2 
*ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK รวมทั้งยกเลิกการแสดงเอกสารประกันที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงเฝ้าระวังป้องกันตนจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย” กันต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566
https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/thentry0323-2?cate=5d8481d915e39c3840005fa8 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar