เก็บกู้เครื่องมือทำประมงตามแนวปะการัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับกองทัพเรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) และเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสา ดำน้ำลงเก็บขยะใต้ทะเล พบเป็นอวนเก่าที่ขาดจากการทำประมง และชาวประมงตัดอวนทิ้งลงทะเล ทำให้ไปติดอยู่ตามแนวปะการัง ซึ่งทำให้ปะการังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนเสื่อมโทรม ความสมดุลของระบบนิเวศก็จะถูกทำลายไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในบริเวณแนวปะการังและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทำให้เกิดการพังทลายของชายหาดที่สวยงาม โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 สามารถเก็บขยะได้ 80,006.76 กิโลกรัม 
-    ขยะประมง 18,245.45 กิโลกรัม
-    ขยะรีไซเคิล 20,197.33 กิโลกรัม
-    ขยะย่อยสลาย 39,975.70 กิโลกรัม
-    ขยะอันตราย 955.38 กิโลกรัม
-    ขยะอื่นๆ 632.90 กิโลกรัม
นับเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเล แนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและระบบนิเวศ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไป 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar