ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งหมดเท่าไหร่

ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งหมดประมาณ 149,182 ไร่ แบ่งเป็นฝั่งอันดามัน 73,756 ไร่ และฝั่งอ่าวไทย 75,426 ไร่ จังหวัดที่มีแนวปะการังมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 35,982 ไร่ รองลงมา คือ จังหวัดพังงา 26,691 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำรวจระหว่างปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 พบว่าสถานภาพแนวปะการังในปี พ.ศ.2564 มีแนวโน้มสมบูรณ์ขึ้น โดยแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.9 มาเป็นร้อยละ 52.3 ซึ่งแหล่งที่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนแนวปะการังที่อยู่ในสภาพเสียหาย อยู่ในจังหวัดตราดและจังหวัดพังงา
ส่วนชนิดปะการังที่พบในประเทศไทยพบรวม 18 วงศ์ 71 สกุล 273 ชนิด เป็นพวกที่มีตัวอย่างรวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑ์ที่สถาบันต่าง ๆ โดยปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นปะการังที่มีรูปทรงเป็นแบบก้อน พุ่ม และเคลือบผิว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) เป็นต้น 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar