ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 

โครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” เป็นความร่วมมือของกรมประมงร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและชาวประมง รักษาสภาพแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งให้สะอาด ด้วยการเก็บขยะในทะเลคืนฝั่ง โดยมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หรือ PIPO จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบและบันทึกปริมาณขยะที่ชาวประมงเก็บคืนสู่ฝั่ง นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือทุกแห่งที่จดทะเบียนกับกรมประมงได้จัดจุดรวบรวมและคัดแยกขยะจากทะเลด้วย 
โครงการนี้ยังดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่ออกเรือลดการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่เทเศษสิ่งของเหลือใช้ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ และของใช้ในเรือประมงลงสู่ทะเล 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar