โดยสารเรืออย่างไร ? ให้ปลอดภัยจาก โควิด-19

หลังประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ( 1 ก.ค. 2565 ) หลายคนอาจมองว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ในความเป็นจริง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ทุกวัน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


(ภาพจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19)

การป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 เริ่มได้ที่ตัวเรา ไม่ว่าจะทำกิจกรรมหรือเดินทางก็ตาม เราไม่ควรประมาท มารู้วิธี  “โดยสารเรืออย่างไรให้ปลอดโควิด-19” กัน
- หลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้คนแออัด 
- ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะสัมผัสถูกใบหน้าของตนเอง
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
- หลีกเลี่ยงไม่ลูบคลำ ใบหน้า ตา จมูก ปาก
- ล้างมือด้วยเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อน-หลัง ใช้บริการ
- ลดการจับเสาและราว หากไม่สามารถทำได้ ควรใช้เจล หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างทำความ 
สะอาดมือทันทีหลังจากออกจากระบบขนส่งสาธารณะ


หลังกลับถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม ชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะเสื้อผ้าภายนอกอาจจะมีโอกาสบนเปื้อนเชื้อโรคอยู่ด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar