Header หน้าใน - สถานการณ์ประเทศอิสราเอล
นายกรัฐมนตรี ย้ำการนำคนไทยกลับประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ยืนยันสามารถบริหารจัดการได้ พร้อมยกระดับการเจรจาเพื่อประโยชน์ของไทย

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 11.35 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ว่าในที่ประชุมวันนี้มีการพูดคุยถึงหลักการที่จะต้องดูแลเรื่อง ราคาข้าว การช่วยเหลือเกษตรกร และมีการตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการเพื่อดูแล กำกับ การบริหารจัดการเรื่องข้าวให้ดี ทั้งนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการเรียกฝ่ายความมั่นคงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาพูดคุยเรื่อง ยาเสพติด และยังได้พูดคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องของปัญหาหนี้สินในครัวเรือนที่สูงในต่างจังหวัดซึ่งต้องอาศัยฝ่ายความมั่นคงเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล เพราะเป็นหนี้นอกระบบซึ่งผู้ที่ปล่อยหนี้นั้นอาจจะทำไม่ถูกกฎหมาย เก็บดอกเบี้ยที่แพง ทำให้ประชาชนที่กู้มานั้นจ่ายเงินเกินเงินต้นที่กู้มา ปัญหาตรงนี้ต้องมีการพูดคุยกันและต้องนำฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง รวมไปถึงนายอำเภอเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้ นอกจากนั้นยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท Microsoft เพื่อเตรียมการที่จะไปพูดคุยต่อที่การประชุมเอเปค ที่จะถึงนี้
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับเรื่อง เที่ยวบินนำแรงงานกลับไทยนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐบาล หากประชาชนแสดงเจตจำนง ความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย รัฐบาลต้องจัดการเรื่องเที่ยวบินให้เหมาะสม โดยขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ช่วงบ่ายจะมีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลผ่านโทรศัพท์ จะมีการยกระดับการเจรจาขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์ การจ่ายเงินชดเชย นายจ้างไม่ให้ความเป็นธรรม และต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่จะเดินทางกลับ พร้อมทั้งวอนให้แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทย เพราะตอนนี้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ ตามที่รัฐบาลเคยให้คำมั่นว่าจะนำแรงงานไทยกลับมาทั้งหมด แต่คนที่แสดงเจตจำนง ความประสงค์ที่จะกลับมาก็ยังมีน้อยอยู่ ส่วนเรื่องของตัวประกัน เรายังมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่อยากให้คาดหวังเกินไป ขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
 
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่า สำหรับเที่ยวบินที่จะนำคนไทยกลับนั้นก็ยังอยากให้เป็นลักษณะการเหมาลำอยู่ เพราะสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย แต่ต้องดูจำนวนคนไทยที่จะกลับ หากมีจำนวนน้อยก็อาจให้ซื้อตั๋วเองและรัฐบาลจะจัดการให้ ทั้งนี้อยากขอร้องให้แสดงเจตจำนง ความประสงค์ที่จะเดินกลับมาเข้ามาเยอะ ๆ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ส่วนเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการในการประชุมความมั่นคงแห่งชาติขณะนี้เป็นไปตามขั้นตอนและหวังว่าจะสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าได้

ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
นายกรัฐมนตรี ย้ำการนำคนไทยกลับประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ยืนยันสามารถบริหารจัดการได้ พร้อมยกระดับการเจรจาเพื่อประโยชน์ของไทย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar