ผอ.สนง.กกต.สุพรรณบุรี เชิญชวนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ย้ำ หากลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถไปใช้สิทธิวันจริงได้

นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร โดยลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 โดยผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องไปใช้สิทธิในวันที่ 7 พ.ค.66 เท่านั้น หากไม่ได้ไปใช้สิทธิในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต. ect.go.th ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรสามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชัน smart vote ทั้งระบบ IOS และ Android

-------------------

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar