รมว.สุชาติ ห่วงใยแรงงานไทยในซูดาน ย้ำ!! ติดตามข่าวสารจาก กต. ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงข้อห่วงใย ไปยังคนไทยและแรงงานไทยที่พำนักในซูดาน หลังสถานการณ์ความไม่สงบในซูดานจากการปะทะกันระหว่างกองทัพซูดานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Rapid Support Forces (RSF) ในกรุงคาร์ทูม และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ขอให้พี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศซูดานเฝ้าระวัง ไม่ออกนอกเคหะสถาน ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงที หากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องอพยพกลับประเทศไทยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กต.อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้มีเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีคนงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนและประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงคราม หรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว ในการไปทำงานในต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายอีกด้วย
          นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ เดือนมีนาคม 2566 คาดว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 6 คน เป็นชายทั้งหมด ในจำนวนนี้ไปทำงานเป็นพนักงานขับรถเครน 3 คน ควบคุมเครื่องจักร 1 คน ช่างซ่อมบำรุง 1 คน และช่างไฟฟ้าทั่วไป 1 คน สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 3 คน และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ 3 คน
          ทั้งนี้ คนไทยและแรงงานไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางการสื่อสารที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด หมายเลขฉุกเฉิน (096-165-7120, 096-352-0513, 096-352-9015) รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลข +201 0194-01243 หรืออีเมล consular.cai@mfa.go.th

------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67474


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาวะวิกฤตล่าสุด