ปภ. ประสาน 50 จังหวัด เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วง 26-29 มีนาคมนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า จากการติดตามสภาวะอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีประกาศฉบับที่ 2 แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคมนี้ โดยเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

โดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง สถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 50 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า

ส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยแนะนำว่า หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง แข็งแรง อีกทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนเกษตรกร ควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรง

----------------

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาวะวิกฤตล่าสุด