สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่ โดยหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 506 , 604 , 606 – 607 รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar