ประชาชนประทับใจ “ศูนย์อาชีวะอาสา” Fix it Center เทศกาลปีใหม่ 2567 แห่เข้ารับบริการทั่วประเทศไทย

นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ถึง 2 ม.ค.67 ที่ผ่านมา โดยออกให้บริการประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทาง ฟรี !!! ทั่วประเทศ  จำนวน 101 ศูนย์บริการ พร้อมนำนักเรียน นักศึกษา และครูแผนกวิชาช่างยนต์ ของสถานศึกษาให้การบริการตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ มีเต็นท์สีม่วง ป้ายบอกทางเป็นระยะก่อนถึงศูนย์บริการพร้อมให้บริการ เช่น ตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ รวมทั้งบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน และแนะนำข้อมูลเส้นทางแก่ประชาชนผู้เดินทาง เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชน ซึ่งในปีนี้ สอศ. ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้า จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบางศูนย์บริการกว่า 50 ศูนย์ จากทั้งหมด 101 ศูนย์บริการ

นายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ มีประชาชนมารับบริการบริการรวม 18,464 คน แบ่งเป็นการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 14,061 คัน เนื่องจากมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวด้วยพาหนะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จำนวนมาก โดยพาหนะรถยนต์มาใช้บริการตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องมากที่สุด รองลงมาเป็นการตรวจสภาพยางรถยนต์ และตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ ส่วนรถจักรยานยนต์มาใช้บริการตรวจน้ำมันเครื่อง และความสกปรกของน้ำมันเครื่องมากที่สุด รองลงมาเป็นตรวจสภาพยางรถมอเตอร์ไซด์ และตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟตามลำดับ  

ซึ่งกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ยังได้รับคำชื่นชมจากประชาชนในการให้บริการของนักเรียน นักศึกษา อาทิ เป็นโครงการที่ดีมากอยากให้จัดในทุกเทศกาล,ขอขอบคุณและประทับใจนักเรียน นักศึกษาและครู อาชีวศึกษาที่ออกมาช่วยตรวจเช็คและดูแลรถยนต์ให้ก่อนการเดินทาง รวมถึงการบริการพักคน พักรถ เครื่องดื่มชา กาแฟ ที่มีอย่างครบครัน, กิจกรรมนี้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี ขอบคุณที่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ออกมาช่วยสังคมในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือในเทศกาลต่างๆ ทุกๆ ปี , เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูและนักเรียน นักศึกษา สามารถให้ข้อมูลและคำปรึกษาดีมากเหมือนช่างที่ศูนย์ และบางส่วนอยากให้เพิ่มจุดที่ชัดเจนในตัวเมืองเพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึง

นับได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู ที่ร่วมกิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาอาชีวศึกษาในการมีจิตอาสา นำความรู้ ความสามารถสาขาวิชาชีพที่เรียนให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียมีความสละ นับเป็นกิจกรรมให้เด็กช่างมาปลดปล่อยในเรื่องราวดีๆ ในการช่วยเหลือสังคม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกด้วย เลขาธิการ กอศ. กล่าวปิดท้าย
////////// ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 3 มกราคม 2567 ///////////


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar