โครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) วันที่แผยแพร่ 17/09/2563
ราคากลาง วันที่แผยแพร่ 17/09/2563
ประกวดราคา วันที่แผยแพร่ 17/09/2563

คะแนนโหวต :