โครงการจ้างเหมาบบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 6/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 6/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 6/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 6/10/2564

คะแนนโหวต :