โครงการ จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับตัดต่อวิดีโอ กราฟิกอินโฟ และการสตีมมิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับตัดต่อวิดีโอ กราฟิกอินโฟและการสตีมมิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่แผยแพร่ 15/09/2564

คะแนนโหวต :