เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน |
รายงานขอความเห็นชอบ เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน |
ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน |
สรุปผลการพิจารณา เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar