โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |
รายงานขอความเห็นชอบ โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |
ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |
สรุปผลการพิจารณา โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar