โครงการอนุรักษ์ การจัดการ และแปลงสัญญาณแผ่นเสียงของกรมประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง วันที่แผยแพร่ 8/06/2564
ประกาศราคากลาง วันที่แผยแพร่ 10/06/2564
รายละเอียดข้อกำหนดการจ้าง วันที่แผยแพร่ 10/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่แผยแพร่ 15/06/2564

คะแนนโหวต :