จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 1 |
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 2 |
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
ประกาศร่างข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar