ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://training.prd.go.th/th/content/category/detail/id/11/iid/226865


ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา-อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 วันที่แผยแพร่ 17/11/2566
ประกาศ สถาบันการประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 2/11/2566
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา - อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 1/12/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar